Ga naar de inhoud
Welkom!
Vul de familienaam die u wenst te zoeken in en kies een onderdeel van de KARAKOL.

Familienaam*:  ¹
Voornaam:  ¹
Onderdeel*: 
Aantal resultaten/pagina: 
  

* = Verplicht in te vullen of een keuze te maken.
¹ = Eén letter vervangen kan door dit te vervangen met een vraagteken. Meer dan één letter vervangen kan door een sterretje te gebruiken.

Minimum resolutie: 1024x768
Cookies toestaan is nodig voor de goede werking van de KARAKOL. Dit zijn enkel essentiële cookies.
De KARAKOL kwam tot stand dank zij een projectsubsidie van de erfgoedcel 'Kusterfgoed'.

Updated 19 september 2022


822.951 (+ 10.611) namen van bidprentjes
256.570 (+ 11.728) namen van rouwbrieven
3.047.171 (+ 53.425) namen uit docu-bronnen FVO

Totaal: 4.126.692 (+ 75.768) namen !!!

Scan(s) kunnen besteld worden via zoekpagina


prijzen bestellingen


Eventueel financieel steuntje helpt ons verder nog meer gegevens ontsluiten!

© FV-Oostende 2022
Openingsuren:
Maandag: 19.00 u. - 22.30 u.
Woensdag: 13.00 u. - 17.30 u.
Vrijdag: 19.00 u. - 22.30 u.
Zaterdag: 13.00 u. 17.30 u.
Terug naar de inhoud